site

Страшна хелуинска томбола

Пазарувай в Central Mall Pleven през най-страшния месец в годината
И спечели една от многото „ужасни“ награди

– Телевизор
– Таблет
– Мобилен телефон
И много други награди предоставени от търговските обекти в центъра.

Официални правила на играта „Страшна Хелоуинска томбола“

I. Организатор на играта
Играта се организира и провежда от Търговски и развлекателен комплекс Central Mall Pleven, гр. Плевен пл. Свобода № 25 („Организатор на играта“)
Организаторът на играта си запазва правото да променя и допълва официалните правила. Промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.mallpleven.com
II. Продължителност на играта
Играта „Страшна Хелоуинска томбола“ се провежда за периода от 12 до 31 октомври 2015 година.
III. Територия на играта
Играта „Страшна Хелоуинска томбола“ се организира и провежда на територията на търговско – развлекателен комплекс „Central Mall Pleven””.
IV. Механизъм на играта
Всеки клиент осъществил покупка от търговските обекти на територията на Central Mall Pleven през периода 12.10.-31.10. получава талон, на който да напише трите си имена и телефонен номер за контакт. Попълненият талон пуска в специално направена за това урна, която се намира на партера на търговско-развлекателния комплекс. Всеки участник има възможност да спечели телевизор, таблет, мобилен телефон или много други награди осигурени от търговските обекти в центъра.
Победителите ще бъдат изтеглени на 31.10. в 19:30ч. на партера на търговския комплекс.
Уточнение: В играта не участва магазин Billa
Няма ограничения в броя на участията. За всяка покупка над 20лв. продавач – консултантите в търговските обекти предоставят талон за участие.

V. Видове награди и процедури по получаването им
Наградите в томболата са както следва:
– Телевизор
– Таблет
– Мобилен телефон
– Ваучер от магазин Pierre cardin
– Предметна награда от магазин Denix
– Ваучер от Магазин № 13
– 3 ваучера от магазин Esprit
– Ваучер от магазин Art 93
– 2 ваучера от магазин Snekko
– Ваучер за артикул от магазин Miss Kiss
– Ваучер за отстъпка в магазин Lucy
– Ваучер за отстъпка в магазин Fetish
– 5 ваучера от магазин Kensol
– 5 ваучера от Lafka

Процедура по получаване на наградите:
Наградите се получават в офиса на Управителя на търговско-развлекателния комплекс от 31.10. до 10.11.2015г. (от понеделник до петък) от 9:30ч. до 18:00ч. Печелившите в играта ще спечелят обявените награди, а не паричната им равностойност.

VI. Право на участие
В играта имат право да участват всички клиенти на Central Mall Pleven, пазарували на територията на търговския комплекс, на стойност над 20.00лв., с изключение на магазин Billa. В играта нямат право да участват служителите на Central Mall Pleven, както и служителите на наемателите в търговския център. Лица под 18 години, могат да получат тяхната награда само в присъствието на техен законен родител / настойник.

VII. Публичност
Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и снимки биха могли да станат публични и да бъдат използвани в материали на Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.

VIII. Отсъствие на парични алтернативи и преотстъпване на наградите
Спечелилите в „Страшна Хелоуинска томбола“ получават обявените предметни награди, а не паричната им равностойност.

IX. Прекратяване на играта
Организаторът на играта има право да прекрати кампанията по всяко време в случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на играта, Организаторът не дължи компенсации на участниците в нея.
X. Съдебни спорове
Потенциални спорове между Организатора на играта и участниците ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.
Официалните правила на играта ще бъдат достъпни на официалната страница на играта на Интернет адрес www.mallpleven.com за периода на играта. Повече информация можете да получите на телефон 0899999289.
С участието си в играта участниците се съгласяват с Официалните правила.

Comments for this post are closed.